NEN3140

NEN3140 keuring electrische gereedschappen
Embee & Schoenmakers keurt al uw elektrisch gereedschap volgens de norm NEN 3140. Wanneer het apparaat volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit en VCA bepalingen. U voorkomt hiermee problemen met de ARBO-dienst, en met uw verzekeringsmaatschappij.

Waarom keuren?
Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is verplicht volgens de Arbeidsomstandigheden-wetgeving. Vanuit de Arbowet wordt verwezen naar de NEN 3140 waarin het keuringsproces en de keuringseisen van elektrisch materieel zijn beschreven. Elektrische arbeidsmiddelen moeten regelmatig worden gekeurd door vakbekwame technici en met de daarvoor bestemde meetinstrumenten.

In overleg met u wordt bepaald met welke frequentie dit moet gebeuren. Dit is afhankelijk van diverse risico factoren, zoals gebruik, deskundigheid van gebruiker, de omgeving en de kans op beschadiging.

Keuringscertificaat
Op de goedgekeurde apparatuur wordt een sticker aangebracht waarop staat tot wanneer de keuring geldig is. Inclusief een certificaat met de status van de machine en de keuring. Indien mogelijk moeten de aangeleverde apparaten en elektrische middelen bij aanlevering voorzien zijn van een uniek, vast en duidelijk leesbaar identificatienummer. Met het certificaat kunt u aantonen dat het apparaat gekeurd is.

Voorbeelden van apparaten welke moeten worden gekeurd:

Elektrische (hand)gereedschappen
Boor- frees en slijpmachines
Verleng- en kabelhaspels
Verplaatsbare elektrische werktuigen
Acculaders (+ oplaadapparatuur)
Handlampen, looplampen, bouwlampen
Mobiele lasapparaten
Hogedruk reinigers